Objave

Raziskava ARFIS (The Academic Reading Format International Study) 2018 in pametni telefoni

Slika
Mednarodna raziskava študijskega bralnega formata (ARFIS, The Academic Reading Format International Study), je projekt, v okviru katerega se raziskuje stališča in vedenje svetovnih univerzitetnih študentov pri študijskem branju na tiskanih in na digitalnih medijih. Z raziskavo  poskušajo raziskovalci odgovoriti na raziskovalna vprašanja kot so: kateri formati gradiva so študentom ljubši pri študiju, ali obstajajo medkulturne razlike oz. razlike med različnimi visokošolskimi institucijami in kako se to odraža v mednarodnem pogledu. 
V letošnji raziskavi ARFIS(2018) so med 10.293 študenti iz celega sveta (vzorec je vključeval tudi 230 slovenskih študentov iz Univerze v Ljubljani) raziskovali tudi mednarodne razlike v digitalnem branju in ugotovili, da na format branja bistveno ne vplivajo kulturne značilnosti, temveč da so študenti zaenkrat še vedno bolj naklonjeni branju študijskih vsebin v tiskanem formatu zaradi boljše osredotočenosti in možnosti označevanja gradiva. Zanimiv je podat…

Sociološki vidik uporabe pametnih telefonov

Slika