Preskoči na glavno vsebino

Objave

Prikazano

Mobilno branje na tabličnih računalnikih: tuji študenti

  V ZDA so Park, Kim in Vorobel (2020) raziskovali branje digitalnih besedil na tabličnih računalnikih med tujimi študenti. Raziskavo so izvedli med štirimi tujimi študenti, katerih prvi jezik ni bil angleščina. Izvedli so jo z metodo opazovanja, intervjuja in metodo dnevnikov (zapisovanja). Pri raziskavi so z namenom pridobiti celovito razumevanje izkušenj mednarodnih študentov upoštevali van Lierjev (2004) ekološki in Bakhtinov (1981, 1986) dialoški vidik. Z ekološkega vidika je branje kontekstualiziran proces, v katerem so bralci aktivni dejavniki, ki delujejo v nekem okolju. Zato jih je potrebno najprej raziskati in nato ukrepati. Van Lierjev ekološki vidik ima osnove v sociokulturni teoriji in v Bakhtinovi dialoški perspektivi, ki branje opredeljuje kot aktivni, družbeni in dialoški proces ter tolmačenje pomenov besedil. Na podlagi teh vidikov so avtorji definirali mobilno branje kot dialoško in konstruktivno dejavnost, pri kateri bralci aktivno sodelujejo z drugimi in besedil

Najnovejše objave

Branje elektronskih periodičnih publikacij na mobilnih napravah - kitajska raziskava

Strategije za uspešno izvajanje mobilnih storitev v afriški univerzitetni knjižnici