Primerjava med uporabo e-bralnikov in tabličnih računalnikov v študijske namene: primer Nemčije

Na Baden-Wuerttemberški Univerzi v Mannheimu (Nemčija) so izvedli primerjavo med uporabo e-bralnikov in tablic med študenti. Glavni cilj je bil raziskati, na kakšen način študentje prvostopenjskega študija integrirajo mobilne naprave v njihovo učno vedenje in če obstajajo pomembne razlike med različnimi mobilnimi napravami. Izmed 172 študentov sta bili naključno izbrani dve skupini, ki so jim dodelili e-bralnik ali tablični računalnik. Podatke so zbrali s pomočjo spletne ankete v okviru treh različnih časovnih obdobij (začetek semestra, sredi semestra in konec semestra).

Ugotovitve te raziskave so pokazale razlike med uporabo e-bralnikov in tabličnih računalnikov in, da čas, ki ga preživimo z mobilno napravo, kaže na uporabnost te naprave. Ugotovili so, da omejene aplikacije in edini namen e- bralnikov kot bralnih naprav za barvne besedilne datoteke študentom ne predstavljajo zelo privlačnih mobilnih naprav. Rezultati raziskave so prav tako pokazali, da študenti tablice ocenjujejo kot uporabnejši pripomoček za učenje. Medtem ko e-bralniki ponujajo poceni rešitve za branje besedil, tablični računalniki ponujajo veliko večji nabor aplikacij kot je komunikacija z drugimi študenti, dostop do sistemov za upravljanje učenja ali izvajanje raziskav na spletu. Zanimivo je, da so študentje, ki so uporabljali tablice, vključevali več mobilnih tehnologij tudi v svoje učne strategije.  

 

Vir: Unsplash

 

Raziskava je tudi pokazala, da so uporabniki tabličnih računalnikov pogosteje uporabljali razpoložljive tehnologije potem, ko so nekaj časa delali z mobilnimi napravami, medtem ko uporabniki e-bralnika svojega vedenja niso bistveno spreminjali. Pogosta uporaba tablic je na drugi strani privedla do opazne pomembne razlike med obema mobilnima napravama. To lahko pomeni, da tablični računalniki študentom omogočajo in jih motivirajo za uporabo več razpoložljivih funkcij mobilnega učenja.

Eden najzanimivejših vidikov analize podatkov je dejstvo, da tablični računalniki niso dosegali višjih ocen po uporabi. Razlika med napravami je temeljila na nižji oceni e-bralnikov kot posledici slabše uporabniške izkušnje z e-bralnikom. Avtorji navajajo, da so bili študentje razočarani nad e-bralniki zaradi omejenih funkcij in uporabnosti.

Avtorji so mnenja, da vključevanje tehnologij in funkcij kot so spletne raziskave, dostop do knjižnic ali dostop do sistema za upravljanje učenja olajšajo učenje na visokošolskih ustanovah. To pomeni, da je pomembna načrtovana uporaba mobilnih naprav za mobilno učenje na visokošolskih zavodih.

 Vir:

 Delcker, J., Honal, A., & Ifenthaler, D. (2018). Mobile device usage in higher education. In Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning (pp. 45-56). Springer, Cham.

 

Komentarji

Priljubljene objave