Branje elektronskih periodičnih publikacij na mobilnih napravah - kitajska raziskava

 

Ker se malo raziskav osredotoča na potrebe študentov glede branja elektronskih periodičnih publikacij na mobilnih napravah, so se v Hong Kongu (Ding idr., 2020) odločili, da bodo raziskali potrebe uporabnikov z različnih fakultet. Raziskavo so izvedli na podlagi spletnega vprašalnika, v okviru katerega so želeli pridobiti podatke o bralnem vedenju med študenti. Raziskovali so šest bralnih vzorcev: pogostost branja, vrste periodike, prednosti mobilnih naprav, trajanje branja, primerni čas za branje in lokacijo branja. Avtorji so izvedli raziskavo na treh fakultetah (Pedagoški, Tehnični in Naravoslovni) z namenom pridobiti podatke o tem, kako študijski nameni vplivajo na njihovo vedenje oz. branje na mobilnih napravah in ali se vzorci branja pri študentih spreminjajo pri uporabi mobilnih naprav.

Rezultati so pokazali, da študenti dojemajo mobilne naprave kot primerne za branje periodičnih publikacij, ker so priročne, ker omogočajo možnost branja kadarkoli in kjerkoli, ker je večja dostopnost najnovejših digitalnih vsebin in ker je enostavno iskanje prek spletnih iskalnikov. Pri tem je med študenti bolj priljubljeno branje na pametnih telefonih kot na tabličnih računalnikih. Avtorji domnevajo, da je to zaradi zadnjih modelov pametnih telefonov na trgu, ki imajo že večje zaslone.

 

 

 Vir: Unsplash

Pri primerjavi tipov periodičnih publikacij so ugotovili, da uporabniki s Pedagoške in Naravoslovne fakultete bolj berejo članke v znanstvenih periodičnih publikacijah, medtem ko študenti Tehnične fakultete bolj berejo tehnične vsebine na mobilnih napravah. Raziskava je tudi pokazala, da je izbira časa branja fleksibilna, kar pomeni, da se izvaja v okviru konteksta, enako velja za lokacijo branja na mobilnih napravah, ki je prilagojena trenutnemu okolju.

Avtorji ugotavljajo, da kljub priljubljenosti branja na mobilnih napravah branje tiskanih e-publikacij še ni zanemarljivo. V raziskavi so ugotovili, da si uporabniki natisnejo e-članek, če je potrebno, in sicer zaradi bolj priročnega označevanja in boljše osredotočenosti na vsebino.

 

 Vir: Unsplash

Glede vrste mobilnih naprav so ugotovili, da v manjši meri uporabljajo bralnike – razlog vidijo v tem, da jih ima malo uporabnikov v lasti in v dejstvu, da ima tablični računalnik več funkcij. E-periodika na bralnikih ni dostopna.

Mobilne naprave s svojo priročnostjo spreminjajo bralne navade in s tem vplivajo na vedenje ljudi pri branju. Uporabniki visokošolskih knjižnic so zaradi potreb po znanstvenih člankih pogosto obiskovali knjižnice, a digitalna tehnologija je to dejstvo spremenila. Dostop do elektronskih revij je zdaj možen kadarkoli in kjerkoli. Poleg tega e-periodika zavzame manj fizičnega prostora, manj stroškov poštnine in manjšo obrabo fizičnih izvodov; v zadnjem času pa je tudi opaziti, da uporabniki raje dostopajo do e-člankov kot do fizičnih izvodov. Zato je prav, da se izvajajo raziskave o branju na elektronskih (mobilnih) napravah. Kitajska je pri uporabi mobilnih naprav malce naprednejša kot Evropa, vendar pa novi modeli mobilne tehnologije tudi na našem kontinentu vedno bolj omogočajo bolj priročno branje. Zato lahko tudi kitajske raziskave lahko upoštevamo pri raziskovanju vedenja evropskih študentov. Mobilna doba je tu.

 

Vir:

Ding, S. J., Lam, E. T. H., Chiu, D. K., Lung, M. M. W., & Ho, K. K. (2020). Changes in reading behaviour of periodicals on mobile devices: A comparative study. Journal of Librarianship and Information Science, 0961000620938119.

 

Komentarji