Strategije za uspešno izvajanje mobilnih storitev v afriški univerzitetni knjižnici

Na afriški Univerzi Cape Coast v Gani so izvedli raziskavo o strategijah, potrebnih za uspešno implementacijo mobilnih storitev v univerzitetni knjižnici. V raziskavo so zaradi boljšega znanja o mobilnih knjižničnih storitvah vključili predvsem knjižnično osebje z vodstveno funkcijo. Pri izbiri ključnih strokovnih delavcev v knjižnici so uporabili namensko vzorčenje, ki je vključevalo šest delavcev knjižnice: univerzitetnega knjižničarja, namestnika vodje knjižnice, knjižničarja, odgovornega za naročniške storitve, knjižničarja, odgovornega za digitalne storitve in dva pomočnika na digitalnem oddelku knjižnice.

Ker so glavni uporabniki mobilnih knjižničnih storitev študenti, so hoteli raziskati njihovo raven tehnološke pismenosti in kako mobilne knjižnične storitve vplivajo na njihovo uporabo. Naključno je bilo izbranih deset študentov dodiplomskega študija in pet študentov podiplomskega študija. Avtorji so predvidevali, da sta obe kategoriji študentov tehnološko ozaveščeni in bi bilo njihovo dojemanje knjižnične mobilne ponudbe lahko koristno pri raziskavi o mobilnih knjižničnih storitvah na univerzi.

 

Z udeleženci raziskave so izvedli polstrukturirane intervjuje, v katere so med drugim vključili tudi vprašanja o tem, katere strategije bi morala univerzitetna knjižnica razviti, da bi omogočila možnost dostopa do storitev na mobilni napravi. Rezultati so pokazali, da bi izobraževanje študentov o mobilnih storitvah, zagotavljanje ustreznih tehnoloških zahtev za mobilne naprave ter učinkovita platforma pozitivno vplivali na uspešno implementacijo v ponudbo univerzitetne knjižnice.

Študentom so zastavili vprašanja o načinih, potrebnih za uspešno izvajanje knjižničnih mobilnih storitev na mobilni napravi. Izkazalo se je, da je pomembno, katero aplikacijo ponuja knjižnica / katera aplikacija se jim najprej prikaže na mobilni napravi in vrsta storitve, ki jo nameravajo uporabljati na svoji mobilni napravi.

 

Vir: Unsplash


Knjižničarjem so zastavili vprašanje, ali je po njihovem mnenju potrebno le predelati obstoječo platformo oz. spletno stran, prirejeno za mobilne naprave, ali je potrebno za implementacijo mobilnih storitev v ponudbo vključiti povsem novo storitev. Knjižničarji so bili mnenja, da bi bilo dovolj le prenoviti obstoječo spletno stran. Prav tako so bili mnenja, da je za implementacijo mobilnih storitev v univerzitetno knjižnico dovolj, če so v obliki spletne strani, prirejene za mobilne naprave; ponudba mobilne aplikacije je manj ustrezna. Prav tako so izrazili svoje mnenje o sodelovanju zunanjih IT servisov za oblikovanje mobilnih storitev, in sicer so mnenja, da zaenkrat ni potrebna zunanja pomoč, temveč je mobilna ponudba še v rokah knjižničarjev oz. Oddelka za računalništvo.

Knjižničarji so na vprašanja v kakšni obliki bi bilo primerno promovirati mobilne knjižnične storitve v okviru univerzitetne skupnosti in zunaj nje odgovorili, da se strinjajo, da je potrebno knjižnične mobilne storitve oglaševati prek univerzitetnih medijev, spletne strani, tečajev in na predavanjih o knjižnično informacijskih znanjih.

 


Avtorji zaključujejo raziskavo z dvema ugotovitvama: študentom je potrebno približati knjižnične mobilne storitve z izobraževanjem o tem, kako najti relevantno informacijo na (mobilni) način ter, da je izobraževanje potrebno tudi za knjižničarje, ki morajo spremljati novosti na mobilnem področju.

Raziskava je podala podobne ugotovitve, kot smo jih že navedli v tem blogu. Pomanjkljivost je bila v številu udeležencev, a je njena olajševalna okoliščina, da so avtorji izbrali kvalitativno raziskavo. Malce preseneča mnenje knjižničarjev, da zaenkrat zadošča mobilna spletna stran in niso posebej usmerjeni v ponudbo kakšne mobilne aplikacije (obstaja namreč že kar lepo število založniških mobilnih aplikacij). Ali lahko to pripišemo temu, da gre za afriško univerzo? Morda, vsekakor pa ne bi bila odveč taka raziskava tudi med našimi visokošolskimi knjižničarji.


Vir:

Ocran, T. K., Underwood, P. G., & Arthur, P. A. (2020). Strategies for successful implementation of mobile phone library services. The Journal of Academic Librarianship, 46(5), 102174.

Photos: UNSPLASH
Komentarji