Mobilne storitve v turških visokošolskih knjižnicah


Z raziskavo o mobilnih storitvah v turških visokošolskih knjižnicah, je Gulcin Kubat z istanbulske tehniške univerze želel raziskati dejansko stanje ponudbe njihovih mobilnih storitev. Raziskavo je izvedel na podlagi elektronskega vprašalnika, ki ga je posredoval vodjem visokošolskih knjižnic.

Opredelil je mobilne storitve, ki jih turške visokošolske knjižnice že imajo v ponudbi storitev oziroma jih načrtujejo. Te so:
• mobilno spletno mesto (aplikacija ali spletno mesto za mobilne naprave);
• mobilni knjižnični katalog;
• referenčne storitve s SMS, IM (angl. »instant messaging«);
• aplikacije QR kode;
• aplikacije AR (angl. »augment reality«, navidezna resničnost);
• storitev izposoje mobilnih naprav.

Od 26 institucij, ki so izpolnile vprašalnik, jih je 22 poročalo, da imajo možnosti za zagotovitev osnovnih knjižničnih storitev za uporabnike mobilne tehnologije. To so: informacije o delovnem času, posvetovanje z knjižničarjem, iskanje nadomestnih računalnikov, prostor, rezervacije, dostop do baz podatkov, upravljanje uporabniških računov, omogočanje iskanja v katalogu, nudenje referenčnih storitev SMS, pošiljanje novic in objavljanje, dostop do  informacij preko QR kod in AR aplikacij ter izposoja gradiva na mobilnih napravah. Na vprašanje o uvedbi mobilnih knjižničnih storitev v visokošolskih knjižnicah je 18 visokošolskih ustanov odgovorilo, da so pospešili uvedbo mobilnih storitev v knjižnicah po prihodu iPada leta 2010.


Huang et al. (2016)


Rezultati raziskave so pokazali, da večina turških visokošolskih knjižnic v okviru svojih mobilnih storitev zagotavlja mobilne aplikacije za spletne strani ali vsaj spletna mesta, prirejena za mobilne naprave. Ena najbolj priljubljenih storitev je QR koda, sledita izposoja mobilnih naprav in storitve SMS sporočil. Izmed 26 udeleženih knjižnic ponuja le ena AR aplikacijo. Izkazalo se je, da bibliotekarji še niso dovolj seznanjeni oz. nimajo dovolj izkušenj z AR tehnologijo, da bi lahko podali smiselne odgovore.

Osem sodelujočih visokošolskih knjižnic ne ponuja nobenih storitev, vendar so v vprašalniku navedli, da so že v fazi pripravljanja in bodo mobilne storitve vzpostavili v bližnji prihodnosti; imajo pa vsaj že spletna mesta, prilagojena mobilnih napravam.

Zanimiva je ugotovitev avtorja, da je v turških visokošolskih knjižnicah programiranje obravnavano kot kompetenčna naloga knjižničarjev. Zato so pričeli sodelovati z IT oddelki matičnih ustanov, da bi olajšali razvoj boljših storitev na vseh ravneh.

Avtor je preverjal tudi, ali je v ponudbi med udeleženimi visokošolskimi knjižnicami več spletnih mest, prirejenih za mobilne naprave ali mobilnih aplikacij in ugotovil, da je več spletnih strani, prirejenih za mobilne naprave. Razlog za to je, da imajo uporabniki več vrst naprav in je težko prilagoditi aplikacije za vse mobilne naprave/mobilne operacijske sisteme. Zato se turške visokošolske knjižnice v svoji ponudbi najbolj pogosto omejujejo na mobilne spletne strani, QR kode in kataloge mobilnih knjižnic.  

Statistika uporabe mobilnih spletnih mest je pokazala, da so najpogosteje uporabljene storitve iskanje po katalogu, uporabniški računi in zbirke podatkov, združljivih z mobilno tehnologijo. 

Avtor svojo raziskavo zaključuje z ugotovitvijo, da so trenutno spletne strani sodelujočih turških ustanov še vedno bolj priljubljene kot mobilna mesta in da je podoben rezultat v svetu. Vendar večina sodelujočih ustanov v raziskavi poroča, da bodo ne glede na to, ali imajo mobilno storitev v ponudbi, le-te v prihodnosti nujne. Na primer, storitev IM (angl. »instant messaging«) je že kar pogosto uporabljena storitev v okviru referenčnih dejavnosti. 

Ugotavlja tudi, da ovire za bolj pestro ponudbo mobilnih storitev predstavljajo še tehnični razlogi (napake v delovanju, vzdrževanje, prekomerna uporaba). Zato je potrebno nenehno prilagajati tudi digitalno infrastrukturo in nemoteno zagotavljati mobilne storitve  v skladu s potrebami današnjih uporabnikov.
 
 Vir:Komentarji

Priljubljene objave