PAMETNI TELEFONI IN RFID – PRIMER DOBRE PRAKSE V ŠPANIJI (PrestaLib)


Radiofrekvenčna identifikacija (angl. »Radio Frequency IDentification«, RFID) je po Wikipedični definiciji tehnologija za prenos podatkov med bralnikom in elektronsko oznako v namen identifikacije. Oznaka je sestavljena iz integriranega vezja (čipa), ki hrani in procesira podatke, ter izvaja modulacijo in demodulacijo signalov. Drugi del oddajnika je antena, ki sprejema in oddaja radijske signale. Signale RFID oddajnikov sprejema RFID-bralnik, kar omogoča identifikacijo predmetov, na katere je oddajnik pritrjen.


Vir: Monitor, 29/10/2019

Uvedba RFID v knjižnice omogoča optimizacijo procesov dela, saj je s tem načinom možna hitra in enostavna izposoja in vračanje knjižničnega gradiva, 24/7 samostojno vračanje knjižničnega gradiva, hitre in natančne inventure; vpliva pa tudi na večje zadovoljstvo obiskovalcev in razbremenitev knjižničnega osebja ter zmanjšuje možnost kraj knjižničnega gradiva. Velika prednost RFID v knjižnici je predvsem v možnosti izposoje več kosov gradiva v 1 enoti časa.

Uradno je prvo izvedbo uporabe RFID tehnologije v knjižnici pri nas izvedla Knjižnica Milana Jarca leta 2005; kmalu so se ji pridružile še druge (splošne) knjižnice v Sloveniji, med drugim tudi ljubljanska MKL in IZUM.Vir: PrestaLib.com

 
Prednosti RFID tehnologije v knjižnicah so upoštevali tudi v Španiji, kjer so se zaradi vedno bolj razširjene uporabe pametnih telefonov odločili, da bodo omogočili sintezo delovanja RFID in pametnih telefonov pri uporabi knjižnic. 

Madridsko podjetje PrestaLib je razvilo RFID sistem za pametne telefone in je z upoštevanjem tehnoloških komponent trenutnega pametnega telefona, kot sta NFC čip za branje radiofrekvenčnih nalepk in kamera za branje črtnih kod, omogočilo uporabo vseh funkcij običajne samopostrežne naprave na pametnem telefonu. S telefoni RFID je možno avtomatsko podaljševanje, vračilo, podaljševanje gradiva, upravljanje z dolgovi, iskanje po katalogu, podatki o uporabnikovi kartoteki in e-poštna komunikacija. Uporaba pametnega telefona za tovrstna opravila zagotavlja knjižnici edinstveno in inovativno izkušnjo.

Aplikacijo PrestaLib je implementiralo že 5 španskih visokošolskih knjižnic. V madridski Henar Silvestre Ferradal. IE Business School Library so PrestaLib zagnali decembra 2017, kar je po njihovih besedah prineslo popolno spremembo v delovanju knjižnice IE. Uporabniki lahko s funkcijami samodejne izposoje in samodejnega vračanja izposojenega gradiva upravljajo na hiter in preprost način. Poleg tega je PrestaLib sinhroniziran z njihovim SIGB, tako da je 100% uporaben za upravljanje vseh nalog obtoka: izposoje, vračil, podaljševanj, varnosti RFID upravljanja itd. Strokovni delavci v knjižnici se strinjajo, da je sistem PrestaLib spremenil običajni koncept knjižnice kot tehnološkega in inovativnega prostora.

 

RFID je v slovenskih visokošolskih knjižnicah zaenkrat bolj izjema kot pravilo, zato bi bilo dobrodošla sprememba tudi v akademskem miljeju. Vprašanje je le, ali je slovensko akademsko okolje že zrelo za  implementacijo RFID tehnologije v visokošolske knjižnice s pametnimi telefoni. Tudi če je, žal zaenkrat na slovenskem trgu še nobeno podjetje ni razvilo RFID sistem za pametne telefone v knjižnicah; prav tako pa morda želja po uporabi pametnega telefona v namene knjižnične izposoje med uporabniki ni še najbolj razvita. Vsekakor pa tovrsten način izposoje gradiva v (visokošolskih) knjižnicah v prihodnosti ni izključen in bibliotekarji imamo nalogo, da se pripravimo na te spremembe. Konec koncev bodo razbremenile naše dosedanje delo in nam omogočile več časa za druge, morda čisto nove, drugačne in prenovljene naloge v skladu z zahtevami sodobnega digitalnega časa.


Viri:

Komentarji

Priljubljene objave