Razlike med uporabniki pri uporabi mobilnih knjižničnih storitev - raziskava na Univerzi v Illinoisu, ZDA


Na ameriški Univerzi v Illinoisu je James Hahn izvedel raziskavo o razlikah med uporabniki pri pridobivanju izkušenj pri uporabi knjižničnih storitev. Izhajal je iz stališča, da se pri pridobivanju novega znanja uporabniki razlikujejo. Želel je preučiti njihovo vedenje pri uporabi mobilnih naprav za knjižnične storitve in pri tem upošteval geografsko lokacijo, družbeni in ekonomski status.  Analiziral je datum in čas interakcij oz. uporabe knjižničnih storitev z mobilnimi napravami. 

Hahn je opazoval napredek uporabnikov pri uporabi knjižničnih storitev in sicer kako so napredovali z začetniške stopnje do bolj izkušene. Za potrebe raziskave je kot izkušene uporabnike knjižnice opredelil knjižničarske strokovnjake.Vir: https://minrvaproject.org/librarians.phpRaziskavo je izvedel v okviru uporabe mobilne aplikacije Minrva,  ki je primerljiva z našo mobilno aplikacijo mCOBISS (torej katalog, Moja knjižnica ipd.) in omogoča mobilni dostop do knjižničnih storitev z iOS in Android operacijskim sistemom. Za vrednotenje razvoja uporabnikov je uporabil sistemske dnevnike s strežnikov, ki beležijo transakcije uporabnikov v modularni mobilni aplikaciji knjižnice Univerze v Illinoisu. Modularni sistem je vključeval sestavne dele, ki se jih sčasoma doda ali odstrani glede na razvoj aplikacije. V raziskavi je poleg sistemskih dnevnikov uporabil tudi novejšo metodo, t.i. analizo učenja (angl. »learning analytics), ki vključuje računalniške in podatkovne analize učenja (npr. vsebinsko analizo študijskih del) in ima vse večji pomen v visokem šolstvu, med drugim tudi v kontekstu visokošolskih knjižnic.V raziskavi je analiziral dnevnike transakcij z namenom raziskati, katere dele aplikacije so najpogosteje uporabljali novi študenti. V prvem semestru je analiziral uporabo posameznih delov aplikacije in ugotovil, da so med najbolj uporabljenimi deli mobilne aplikacije Minrva modul za iskanje po katalogu, tehnološki modul in zaslonski modul (prikaz). S ciljem razumevanja narave uporabniškega razvoja je nato analiziral dnevnike transakcij za daljše obdobje (2013–2017). 

Z osredotočanjem na modularno uporabo v daljšem časovnem obdobju je ugotovil,  da je več kot polovica opazovanih uporabnikov uporabljala le en modul, medtem ko  jih je 39 %  dostopalo do več modulov in tako pokazalo napredek v  svojem razvoju kot knjižničnega uporabnika. Raziskavo je tako zaključil z ugotovitvijo, da na napredovanje v znanju vplivajo izkušnje.

Raziskava je nedvomno podala koristne ugotovitve, sploh v okviru raziskave različnih modulov mobilne aplikacije. Vseeno pa lahko v njeni metodološki konstrukciji pogrešamo kvalitativne metode, ki bi podale več podatkov z uporabniškega vidika. Tako bi pridobili odgovore na to, zakaj je polovica udeleženih v raziskavi skozi daljše obdobje uporabljala le en modul  in jih je le 39% pokazalo napredek  z uporabo večih modulov mobilne aplikacije. Kljub temu je Hahn postavil temelje oz. izhodišča za nadaljnje raziskave v mobilni informacijski znanosti.
Komentarji

Priljubljene objave