Uporaba mobilne aplikacije za iskanje po katalogu - primer tajvanske univerze
Nekatere novejše raziskave (Bomhold, 2015; Abdulrazzaq in Al-Ani, 2018) so pokazale, da je med najbolj priljubljenimi mobilnimi storitvami knjižnic iskanje po katalogu. Glede na to, da katalog omogoča dostop do knjižničnih zbirk, so se na tajvanski univerzi Fu Jen v Taipeiju osredotočili na informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilne aplikacije, ki omogoča iskanje po katalogu. Rezultati naj bi omogočili načrtovanje in oblikovanje učinkovite knjižnične mobilne aplikacije.

Želeli so odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:

RQ1 - Ali je uporaba mobilne aplikacije v primerjavi s prenosnim računalnikom bolj učinkovito orodje za iskanje po katalogu?

RQ2 - Na katere težave študenti naletijo pri uporabi mobilne aplikacije za iskanje po katalogu?

RQ3 - Kakšno mnenje in predloge imajo študenti o mobilnih aplikacijah, ki jih ponuja knjižnica?

Pri izbiri metod raziskave so se opirali na ugotovitve avtorjev Arzole in Havelke (2016), ki sta ugotovila, da je mogoče največ kvalitativnih podatkov o uporabi knjižničnih mobilnih aplikacij pridobiti z osebnimi intervjuji in opazovanjem uporabnikov. Obvestilo so objavili na oglasni deski PTT, največji elektronski platformi v Tajvanu, vabilo pa je veljalo le za dodiplomske študente na Fu Jen Katoliški Univerzi, ki imajo v lasti mobilne naprave in dnevno uporabljajo knjižnične mobilne aplikacije. Glede na to, da so študente motivirali s honorarjem, so zaradi omejenih finančnih sredstev raziskavo opravili le med 16 študenti. Ker so predvidevali, da so nekateri študenti bolj izvedeni v iskanju po katalogu domače univerze kot drugi, so v raziskavo vključili le iskanje po katalogu tajvanske Narodne univerzitetne knjižnice, ki naj bi bil udeležencem morda manj znan.